0

Фолклор

IMG_1270

Ускршња приредба
28.03. 2013

Фолклорна секција је почела са радом школске 2011/2012.године, у оквиру пројекта Растимо заједно. Секција наставља са радом и у овој школској години. Похађају је ученици нижих тазреда. Члнови секције имају наступе неколико пута у току школске године, на школским приредбама.

 

 

 

 

Advertisements
Са стране
0

Таблица множења често ученицима представља велики проблем. Ученици ће лакше савладати таблицу множења ако то раде играјући се. Уз помоћ сличица и картица множење се може научити са лакоћом.

0

РАДИОНИЦЕ

Слободне активности у продуженом боравку су подељене у радионице у којима су ученици веома активни.

Мала школа великих ствари

Оловка пише срце

Шарам – стварам

Певам, плешем, глумим

Игре без граница

0

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће  потребу  збрињавања детета млађег школског узраста након редовне наставе.  Самосталан боравак детета у кући често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете намећу потребу за организованом бригом за дете. Школа тиме добија нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о деци током целог дана. Други, а за нашу школу основни проблем, јесте веома лоша социјална  и економска ситуација родитеља (незапосленост, неписменост) која се одражава и на децу. Продужени боравак један од модела којим се квалитетно и структурално могу решити наведени проблеми, јер пружа небројене могућности  деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. После редовне наставе (редовна настава се одвија само у преподневној смени), организује се продужени боравак у школи за ученике првог и  другог разреда. Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.

Како би се ученику омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје, те максимално опуштено проводи своје слободно време, трудимо се да школу прикажемо као учеников други дом, са свим особинама пријатног и  пријатељског окружења.